Forebyg flåter

Emne: 

Selv om man kan møde flåten året rundt, sker der en betydelig stigning i antallet af flåter om foråret og henover sommeren. Det er hermed også fra foråret af, at man skal tænke i forebyggende flåtbehandling for sin hund og/eller kat.

Der er generelt stor forskel på, hvor mange flåter ens hund eller kat tager med sig hjem, idet det i høj grad afhænger af, hvor og hvordan man bor, og hvor ens dyr færdes.
Undersøgelser viser, at den tætteste flåtbestand i Danmark findes på Bornholm efterfulgt af Sjælland og Østjylland. I Danmark er det næsten udelukkende skovflåten (Ixodes ricinus), der spiller en rolle ved overbringelse af sygdom fra individ til individ.
Skovflåten har brug for høj luftfugtighed, og den trives derfor bedst i skov, krat og engearealer, men ved de rette betingelser kan den ligeledes være at finde i parcelhushaver.

Skovflåten har flere livsstadier, og den har brug for et blodmåltid hos et pattedyr for at udvikle sig til det næste stadie. For de helt små flåter er det typisk en lille gnaver f.eks mus, som udgør værten. Senere et mellemstort pattedyr f.eks hare eller pindsvin, og til sidst suger flåten blod hos store pattedyr såsom rådyr. 
Hund, kat eller menneske kan sagtens indgå i dette kredsløb som vært for et blodmåltid.

Flåten er ikke farlig i sig selv. Grunden til at flåter alligevel er frygtet verden over, skyldes deres rolle som vektorer - d.v.s de kan overbringe/videreføre alvorlig smitte fra et individ til et andet i forbindelse med, at de suger blod.
Hunde kan blive vaccineret imod én af de sygdomme, som flåten kan overføre - nemlig Borreliose.
Læs mere om vaccination af hund mod Borreliose her

Forebyggelse og behandling af flåtangreb:

Hos hunde:
Der findes en lang række produkter såvel i håndkøb som på recept, der kan forebygge og behandle mod flåter hos hunde. Disse produkter virker samtidig også mod loppeangreb.
Spot-on midler - også kaldet pipetter, har været brugt igennem mange år, og her findes en række forskellige præparater.
Fælles for dem alle er, at de skal gives på korrekt vis på huden efter producentens anvisning, der skal genbehandles hver 4. uge strikte, effekten nedsættes hvis hunden ofte bliver shampoo-vasket, og midlet befinder sig på dyrets overflade, hvor også vi mennesker kommer i kontakt med det, når vi klapper vores hund.

Halsbånd med virkning mod flåter og lopper: der er kommet en helt ny generation af halsbånd, som er langtidsvirkende mod såvel lopper som flåter. Disse er receptpligtige og kan derfor kun ordineres via din dyrlæge.

Tyggetabletter: de nyeste tiltag indenfor behandling og forebyggelse af flåter og lopper er tyggetabletter. Din hund får en tablet enten hver eller hver 3. måned afhængig af præparatvalg og er herefter beskyttet mod lopper og flåter. Tabletten er velsmagende, og de fleste hunden indtager den uden problemer. 
Dette valg er særligt egnet til hunde, som bader meget eller skal vaskes ofte grundet hudproblemer, idet effekten af behandlingen ikke mindskes ved hyppig vask.
Disse tabletter er ligeledes receptpligtige og kan derfor kun ordineres via din dyrlæge.

Hos katte:
Da kattens hud er forskellig fra hundens, og der findes mange farmaka, som katten ikke kan nedbryde på samme måde som hunden, er udvalget af egnede flåt- og loppemidler langt mere begrænset til katte.
Giv derfor aldrig din kat et flåtmiddel beregnet til hund - det kan koste den livet i værste fald!

Spot-on midler: Der er kommet et nyt kombineret loppe- og flåt spot-on middel på markedet, som virker i tre måneder af gangen. Præparatet er receptpligtigt, og det skal derfor ordineres via din dyrlæge.

Halsbånd med virkning mod flåter og lopper: i lighed med hunden findes der et tilsvarende halsbånd til katte med langtidsvirkningen overfor såvel flåter som lopper.
Af sikkerhedshensyn er halsbåndet lavet med et svagt punkt, således at det kan give sig eller knække helt i tilfælde af, at katten hænger fast i f.eks en gren. 
Halsbåndet er receptpligtigt og skal ordineres via din dyrlæge.

Tabletter mod flåter findes endnu ikke til katte - dog findes der receptpligtige tabletter, der virker mod lopper én måned af gangen.

Hos alle (også mennesker):
Hvis du opdager en flåt - stor eller lille, død eller levende - hvad enten det er på din hund, kat eller dig selv, er det vigtigt at fjerne den på den rigtige måde og helst så hurtigt som muligt efter, den har bidt sig fast, idet dette vil mindske risikoen for smitteoverførsel betydeligt.

Du kan købe diverse flåt-tænger til formålet - vi rådgiver dig gerne og viser dig, hvordan du skal bruge instrumentet.
Sæt flåttangen ned omkring flåten og drej så lige så stille mod uret. På denne måde får du "skruet" flåtens munddele ud af huden, og du får det hele med. Flåten slipper sit tag, og væk er den.

I øvrigt er vi mennesker langt mere modtagelige end hunde og katte for at udvikle bl.a sygdommen Borreliose, hvis først vi har fået infektionen ind i kroppen, så søg altid læge, hvis du selv er blevet bidt af en flåt, og der har dannet sig en rød plamage på størrelse med en fem-krone omkring bidsteddet!

 

LOPPER - en anden af sommerens plager...
Vil du vide mere om lopper og loppebekæmpelse, så læs her