Vagtordning

Udenfor normal åbningstid har Vorup Dyrehospital indgået aftale om vagtsamarbejde med andre dyreklinikker/hospitaler i det Østjyske område.

De vagthavende dyrlæger i vagtsamarbejdet henstiller til, at denne vagtservice kun benyttes ved akut opståede situationer. Alle almindelige forespørgsler bedes rettet til din dyrlæge indenfor normal åbningstid.

Har du brug for akut dyrlægehjælp udenfor normal åbningstid, skal du ringe på vores sædvanlige telefonnummer (86 41 78 00), hvorfra du vil blive guidet videre til den vagthavende dyrlæge i området. For at undgå misforståelser bør du altid sikre dig, at du har fået oplyst klinikadressen, når der er aftalt en vagtkonsultation.

Du bør ligeledes være opmærksom på, at der ved alle vagtkonsultationer tillægges ekstra honorar, og at der forventes afregning umiddelbart i forbindelse med vagtbesøget.

Denne vagtordning er en service, som de vagt-samarbejdende klinikker tilbyder deres klienter på frivilligt initiativ. Danske dyrlæger får i modsætning til dyrlæger i mange andre lande ikke tilskud fra staten til at drive denne service. Alle udgifter i forbindelse med driften af denne vagtservice afholdes af de vagthavende dyrlæger.