Skip to main content

Nyt laboratorieudstyr

Ligesom vi løbende efteruddanner os ved at deltage i kurser, foredrag, work-shops, m.m, har vi også hele tiden fokus på, at vores udstyr skal fornyes og holdes opdateret.
Senest har vi investeret stort i helt nye maskiner til vores in-house laboratorie, så vi nu kan yde en langt hurtigere og bedre service på det område til gavn for patienterne.