Skip to main content

Årsmøde kongres for dyrlæger

Vi deltager alle jævnligt ved diverse kurser, foredrag, seminarer, aftenmøder, erfa-grupper, m.m. for at holde os opdateret omkring den nyeste viden samt dygtiggøre os løbende for til stadighed at højne det faglige niveau og vores kompetencer.
Denne gang var det dyrlæge Heidrun Møller, som var afsted til den store årlige kongres for dyrlæger, hvor to dage med forskellige spor af forelæsninger gav mange gode input.
Der blev også tid til at snakke med diverse firmaer omkring vores næste store investering, nemlig en ny ultralydsscanner.