Mærkning af kat

 

I Danmark findes der desværre hele to registre til registrering af kattes øretatovering eller chipmærke. 
De katte vi ID-mærker på Vorup Dyrehospital, bliver allesammen registreret i 'Det Danske Katteregister', som ejes i fælleskab af en række foreninger - herunder Kattens Værn, Den Danske Dyrlægeforening, Dyrenes Beskyttelse, Felis Danica med flere.

Registret er et non-profit foretagende, der fungerer som database og søgemaskine, og igennem hvilket du kan blive genforenet med din bortkomne kat.

Du betaler et engangbeløb, når din kat mærkes og indskrives i registret - beløbet går til stadig optimering af landets største og mest effektive katteregister, som også dækker katte på ferie i flere europæiske lande.

Når vi har øremærket eller chipmærket en kat, indberetter vi den elektronisk til Det Danske Katteregister i løbet af få dage.
Indenfor et par uger vil du modtage et brev direkte fra Det Danske Katteregister med information om registreringen, diverse blanketter herunder en ejerskifteerklæring samt log-in til registrets hjemmeside, så du selv kan ændre visse data i kattens optagelse.

Som udgangspunkt er dine personlige oplysninger såsom navn, bopæl og telefonnummer kun tilgængelige for særlige myndigheder herunder politi, Falck og dyrlæger. Du kan dog give tilladelse til, at dine personlige oplysninger træder frem ved enhver søgning på din kats ID-mærke uanset, hvem der søger i registret.

Husk: Det er meget vigtigt, at du altid ændrer oplysningerne i katteregistret, hvis du flytter eller får nyt telefonnummer!

Det er jo via katteregistret, man skal kunne finde dig, såfremt din kat bortkommer. Mange, mange katte er blevet genforenet med deres ejer takket være deres øretatovering!

Husk også: Det er altid dén person, der sælger eller overdrager en kat, som skal skrive under på en ejerskifte-erklæring. Denne sendes efterfølgende ind til Det Danske Katteregister, der håndterer ejerskiftet i databasen.

Link til Det Danske Katteregister