Lev med naboens kat

Lær at omgås naboernes katte

Katte er privilegerede i forhold til andre familiedyr. Katte får almindeligvis lov til at løbe frit ud og ind af boligen, og selv om katte er kælne og hengivne, er de alligevel meget deres egne, og når de er uden for familiens rammer, lever de et liv helt på egne præmisser.
Som regel er der ingen problemer med kattene. De jo er med til at holde området fri for mus og rotter, men alligevel kan problemer opstå.

Det bedste du kan gøre,hvis der er problemer med katte, er at tale med ejeren, såfremt du ved, hvem denne er, og derudover vil det være en rigtig god idé at lære, hvordan man håndterer problemerne.
Det er vigtigt, at ejeren bliver klar over, at katten generer dig, så I sammen kan søge at løse problemerne.

Katte kan godt lide at besørge i blød og løs jord. Derfor kan man lægge f.eks. flis i bedene omkring planterne, hvilket kan være med til at  forebygge, at katten bruger bedet som toilet. Er  bedet lige blevet sået til, kan du ikke lægge flis, men man kan i stedet lægge hønsenet eller lignende over bedet.  Når bedet er groet til kan hønsenettet så fjernes. Få en aftale med kattens ejer om en ordning, så denne evt. betaler for omkostningerne.

Det er vigtigt, at katteejeren selv gør en  indsats for at undgå, at katten generer naboerne, og det kan f.eks. ske ved, at katteejeren anlægger et bed som et slags udendørs toilet til katten i sin egen have, så katten får lyst til at besørge dér i stedet for inde i naboens have.  

Hvis katten sætter sig på bilerne
Hvis man jager en kat ned fra en bil, risikerer man, at den sætter af med kløerne og derved laver ridser i bilens lak.
Lad katten gå ned fra bilen i sit eget tempo, så vil der som regel ikke ske større skader, end at de kan tørres eller vaskes væk.
Som katteejer kunne man jo tilbyde naboen et tilskud til indkøb af et dækken til bilen.

Katten besørger i børnenes sandkasse
En sandkasse er et dejligt aftrædelsessted for en kat, så det vil være en god idé at overdække sandkassen, når børnene ikke bruger den, og samtidig undgår man så visne blade eller lignende, der ligger og rådner i den åbne sandkasse.

Katten fisker i fiskedammen
Katte kan være meget optaget af fiskene i en fiskedam, men det er sjældent, at katten vil risikere at få våde poter. Man kan gøre området mindre spændende for katten ved gøre omgivelserne omkring dammen fugtige og sumpede, så det er sværere for katten at komme tæt nok på.

Katten jager havens fugle
Undersøgelser viser, at katte ikke spiser så mange fugle, som man ofte forestiller sig, og at det som regel er syge eller gamle fugle samt store fugleunger, som lige er fløjet fra reden, de tager. Man skal desuden huske, at hvis man fodrer fuglene i sin have, holder man antallet af fugle oppe på et måske unaturligt højt niveau samtidig med, at man gør sin have til et indbydende ”køleskab” for katte og andre rovdyr.
Sørg for at eventuelle redekasser er ”kattesikrede” – f.eks. uden siddepind. Desuden bør fuglebrættet stå frit, så fuglene kan flygte i alle retninger, hvis katten kommer, og katten kan heller ikke ligge på lur for at springe op på brættet, når der kommer fugle.

Katten løber ind i dit hus
Katte kan godt finde på at løbe ind af åbne vinduer og døre. Enten af nysgerrighed eller for at søge efter mad.
Sprøjt vand på katten så fortrækker den hurtigt. Brug en vandpistol, eller stænk fra en spand eller lignende.

Hvad gør man, når de gode råd ikke hjælper?
Ifølge lovgivningen er kattens ejer forpligtiget til at holde katten inde på sin egen grund, men det kan være meget vanskeligt at overholde dette på grund af kattens naturlige behov for frihed.
Hvis man bliver generet af naboens kat, kan man give katteejeren en advarsel, og samtidig meddele det lokale politi, at man har givet advarslen. Hvis advarslen ikke hjælper, har man lov til at indfange katten, når den opholder sig på ens egen grund for derefter at aflevere den til politiet.
Katten må ikke lide overlast (!), og det vil være en god idé at tale med politiet, inden man skrider til denne handling.

Herreløse katte
Hvis du og andre beboere i området er generet af herreløse katte, kan man kontakte Kommunens Tekniske Forvaltning.
Indfangning af herreløse katte kan kun ske efter anmodning fra kommunen, men nogle kommuner afslår at hjælpe. I så fald kan man henvende sig til enten Kattens Værn eller Dyrenes Beskyttelse, som eventuelt vil være behjælpelige med at finde en løsning på problemet.

Katteejere bør sørge for, at deres kat er øretatoveret og registreret, så den ikke fejlagtigt bliver taget for at være en herreløs kat og dermed risikerer aflivning.

Læs mere om mærkning af katte