Operationer

Det er ganske naturligt at gøre sig mange tanker, når man skal aflevere sit kæledyr til en operation eller et andet narkosekrævende indgreb.
Vi vil derfor forsøge at give dig et nøje indblik i, hvordan sådan et indgreb foregår, så du er bedst muligt informeret omkring procedurerne.

 
 

Når et dyr skal lægges i narkose, er der mange faktorer at tage højde for. Dyrlægen fastlægger narkosen udfra dyrets alder, sundhedstilstand, indgrebets omfang og erfaring fra tidligere narkoseforløb for samme dyr.

 1. Din hund/kat skal møde fastende på det aftalte tidspunkt. Kaniner og gnavere må ikke fastes inden en narkose!
  Du faster dit kæledyr ved at fjerne madskålen om aftenen forinden indgrebet, når du går i seng. Vandskålen må gerne blive stående og fjernes som det første om morgenen på den aftalte dag.    
   
 2. Dyret bliver checket af dyrlægen inden narkosen for at sikre, at alt er vel.
   
 3. Dyret får en præ-narkose (en slags "forbedøvelse") inden narkosen.
  Dette giver en blidere og mere rolig narkose og sikrer en behageligere opvågning.
  Prænarkosen skal virke en tid, og dyret vil blive helt træt og afslappet i denne tilstand og vil ikke længere registrere, hvad der foregår omkring det.
  Ved kortere og ikke smertevoldende indgreb såsom f.eks lette tandrensninger, røntgenoptagelser, rensning af sår m.m kan dyrlægen vælge at nøjes med denne form for narkose.
   
 4. Ved behov for en dybere narkose f.eks ved operative indgreb intuberes dyret altid. Det vil sige, at en specialslange (en tubus) føres ned i luftrøret. Slangen er forbundet med et narkoseapparat, der hele tiden fører ilt samt en lille mængde narkosegas til dyret. Mængden af narkosegas styres individuelt efter dyrets behov, og hele forløbet overvåges fra start til slut.
  Undervejs bliver der givet væske via et drop for at sikre kredsløbet bedst muligt.
   
 5. Dyrlægen har altid en autoriseret veterinærsygeplejerske med under hele forløbet som ekstra sikkerhed og til at hjælpe.
 6. Når operationen er færdig, slukkes der for narkosegassen, og dyret får tilført ilt i et stykke tid, inden det kobles helt fra narkoseapparatet. Når dyret viser de første tegn på at vågne, fjernes tubus fra dets luftrør.
  Imens er operationssåret blevet renset, og dyret er blevet behandlet med den nødvendige medicin for at sikre det imod smerter efterfølgende.
   
 7. Dyret placeres nu varmt og blødt i et opvågningsbur, og det observeres hele tiden under opvågningen. Det er meget individuelt, hvor lang tid der går, inden dyret atter er helt vågent. Nogle bliver det på få minutter, andre er flere timer om det. Derfor beholder vi altid dyret i tilpas lang tid efter et indgreb for at sikre os, at alt er vel inden hjemsendelsen.
 8. I de fleste tilfælde foregår hjemsendelsen om eftermiddagen, hvor dyrlægen vil gennemgå hele forløbet med dig. Du vil få vejledning og gode råd vedrørende fortsat pasning og evt. medicinering af dit kæledyr, og som oftest vil du få udleveret en skriftlig hjemsendelses-vejledning.
  Du vil ligeledes have mulighed for at få svar på dine spørgsmål.
   
 9. Er dyret blevet syet i.f.m en operation, skal stingene sædvanligvis fjernes 10 dage efter indgrebet. Her vil dyrlægen ligeledes bedømme sårets opheling og kontrollere, at alt ser fint ud.

Dette er en gennemgang af en standardprocedure for et narkose- og operationsforløb. Hvis du har supplerende spørgsmål eller ønsker andet belyst, er du naturligvis altid velkommen til at ringe til os.

Her på dyrehospitalet foretager vi dagligt operationer. Det være sig alt lige fra rutineindgreb såsom kastrationer og sterilisationer til mere omfattende og krævende kirurgiske indgreb og procedurer.